Colegiul de redacţie

Director:
Prof. dr. Cătălin ZAMFIR
Redactor şef:
Prof. dr. Ioan MĂRGINEAN
Redactori şef-adjuncţi:
Dr. Raluca POPESCU
Dr. Manuela Sofia STĂNCULESCU
 
COLEGIUL DE REDACŢIE
Conf. dr. Mircea Alexiu
Lector dr. Sergiu Bălţătescu
Prof. dr. Ivan Bernik
Dr. Sorin CACE
Conf. dr. Ştefan Cojocaru
Prof. dr. Cornel Constantinescu
Prof. dr. Floare Chipea
Prof. dr. Jan Delhey
Prof. dr.Valeriu Ioan-Franc
Conf. dr. Victor Mocanu
Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău, R. Moldova
Prof. dr. Gheorghe Onuţ
Prof. dr. Dumitru Otovescu
Dr. Marciana Popescu
Dr. Iuliana PRECUPEȚU
Dr. Daniça Purg
Prof. dr. Traian ROTARIU
Conf. dr. Horațiu Rusu
        Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
Dr. Mariana Stanciu
Dr. Marian Vasile
Dr. Bogdan VoicU
Dr. Mălina Voicu
Prof. dr. Elena Zamfir

Mona Simu, secretar de redacţie
Adriana Romaş, asistent de redacţie