Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Institutul de Cercetare a Calității Vieții


   
 
Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact

Instrucțiuni pentru autori


Vă rugăm să completați „Responsabilitatea etică a autorilor”. Formularul este disponibil AICI.

Articolele sunt recenzate de către doi specialişti în mod anonim. Dacă recomandările făcute de către aceştia sunt contradictorii, un al treilea specialist realizează un alt referat. În funcţie de recomandările făcute, editorii iau decizia publicării/respingerii articolului sau fac sugestii de îmbunătăţire autorului/autorilor.

Predarea manuscriselor către revistă pentru publicare
Autorii care doresc publicarea articolelor în Revista Calitatea Vieţii sunt rugaţi să trimită manuscrisele pe cale electronică la adresa redactia@revistacalitateavietii.ro. De asemenea, ele se pot trimite prin poştă sau pot fi predate personal la redacţie pe hârtie şi în formă electronică.  Manuscrisele parcurg procesul de peer-review şi autorii primesc un răspuns în aproximativ 4-6 săptămâni. 
Materialele trebuie să conţină titlul articolului, rezumatele şi cuvintele cheie în limbile română şi engleză.
Datele autorului/autorilor (titlul academic, poziţia curentă, afilierea instituţională, adresa poştală, adresa de email) se ataşează pe o pagină separată la sfârşitul articolului.

Standarde ştiinţifice
Revista Calitatea Vieţii publică articole ce respectă standardele publicaţiilor ştiinţifice: nu au mai fost publicate, sunt originale, conţin date corecte, menţionează sursele datelor şi ale ideilor citate etc.   

Dimensiunile articolelor 
În general, articolele ar trebui să conţină aproximativ 20 de pagini la un rând, inclusiv bibliografie, cu o variaţie admisă de ±4 pagini. Recenziile, articolele publicate în secţiunea “viaţa ştiinţifică” pot include 3-7 pagini.
Articolele vor fi structurate pe maxim patru grade de titluri.

Textul
Redactarea articolelor se face în Microsoft Word, într-o formă cât mai simplă. Times New Roman, 12pts. Textele în limba română trebuie să conţină diacritice.

Tabelele este de preferat să fie cât mai simple, numerotate în ordinea în care apar în text şi să aibă titluri explicative. Sursa datelor trebuie menţionată imediat sub tabele.

Graficele realizate în Excel în alb-negru trebuie inserate în text şi numerotate în ordinea în care apar în text. De asemenea, ele trebuie să aibă titluri explicative şi să menţioneze sursa datelor imediat sub grafice.

Notele de subsol se inserează pe parcursul textului şi se numerotează cu cifre arabe. Dimensiunile acestora ar trebui să fie reduse.

Referinţele se menţionează în text utilizând numele autorului şi anul.
Când se citează exact: (Zamfir, 1984: 22).
Când numele autorului este în text, vă rugăm menţionaţi anul publicaţiei în paranteză: Whelan (1999).
Când se dă o referinţă pentru un autor: (Giddens, 2000). Pentru doi autori: (Eid şi Diener, 2003). Pentru mai mulţi autori: (Headey şi alţii, 2003).

Bibliografia
Se include la sfârşitul articolului, după anexe. Se redactează în ordinea alfabetică a numelor autorilor şi se numerotează cu cifre arabe. Se utilizează limba originală în care a fost elaborat materialul.
Bibliografia conţine toate materialele consultate de către autor. De asemenea, se va urmări ca toate referinţele din interiorul textului să apară la bibliografie.
Pentru materialele care nu au fost publicate la data trimiterii manuscrisului, se menţionează (în curs de publicare) la sfârşitul datelor bibliografice.

Carte de autor
Zamfir, C., O analiză critică a tranziţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2004.

Carte cu coordonatori
Mărginean, I.,  Bălaşa, A., (coord.), Calitatea vieţii în România, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Expert, 2005

Capitol de carte
Stanciu, M., Modele de consum ale populaţiei României, în Mărginean, I.,  Bălaşa, A., (coord.), Calitatea vieţii în România, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Expert, 2005, pp 276-295.

Articol în revistă
Voicu, B., Niţulescu, C., Rahova-Uranus: „un cartier dormitor”?, în „Calitatea Vieţii” nr 3-4, 2007, pp 253-283.
Wallace, C., Abbot, P., From Quality of Life to Social Quality: Relevance for work and care in Europe, în „Calitatea Vieţii” nr 1-2, 2007, pp 109-125.

Lucrare prezentată la o conferinţă
Voicu, B., Voicu, M., Social capital and the attitudes towards the Welfare State across Europe, paper presented in the “8th Annual Conference of the European Sociological Association. Conflict, Citizenship and Civil Society”, Glasgow, 3 - 6 September, 2007

Dizertaţie
Bălţătescu, S., Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România, Teză de doctorat, Universitatea Bucureşti, 2006.

Articole în jurnale în sistemul DOI
Veenhoven, R., Happy Life Expectancy, in “Social Indicators Research”, Vol. 39, No1, 1996, pp 1-58. DOI 10.1007/BF00300831

Articole în jurnale electronice
Carpischi, A., The Political and the Hypostases of the Human. Towards of Recognition of Culture, in “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, Volume 7, no 19, Spring 2008, pp 58-94. Available online at http://www.jsri.ro/new/?Current_issue

Lucrări aflate pe Internet bazate pe o sursă printată
Marginean, I., Precupeţu, I., Tzanov, V., Preoteasa, A.M., Voicu, B., First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2006 [Electronic version]. Available online at, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0667.htm
 
Documente aflate pe Internet
Dan, A. (coordonator), Băjenaru, C., Constantinescu, M., Niţulescu, D., Dan, M., Strâmbeanu, M., Voicu, B., Voicu, M., Diagnoza locuirii: lipsa unei locuinţe şi locuirea în condiţii precare, ICCV, 2004. Disponibil online la http://iccv.ro/romana/articole/amtrans2004.htm
Eurostat, Labour market trends, in “Statistics in focus”, no 6, 2005, available online at
http://epp.eurostat.cec.eu.int

Baze de date aflate pe Internet
Eurostat, Queen free data, available online at http://epp.eurostat.cec.eu.int

Materiale fără autor specificat
*** Buletin statistic de preţuri nr 1, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, 2008

Rapoarte ale organizaţiilor
*** Making Globalization Work for All. United Nations Development Programme Annual Report, New York, Office of Communications, 2007.

Bunul de tipar
Articolele acceptate pentru publicare sunt trimise autorilor pentru bunul de tipar. Autorii sunt rugaţi să răspundă redacţiei în cel mult 3 zile.

Acord pentru publicare
Toate drepturile aparţin Editurii Academiei Române. Autorii care trimit articole către redacţie îşi declară implicit acordul cu publicarea în aceste condiţii. 
Autorii primesc gratuit 10 copii ale articolului (extrase) şi o revistă. 


Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact