Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact

DescriereRevistă dedicată
calității vieții
și
politicilor sociale


Director
Prof. Dr. Cătălin Zamfir
Redactor șef
Ana Maria Preoteasa

ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta e-book: 1844-5292

Editura Academiei Române

--------- # ---------
Call for papers
"Domestic Objects: The Transformation of Everyday Life in Post-Socialist Era"

--------- # ---------
Calitatea Vieții este o revistă înființată în anul 1990, cu scopul de a promova cercetarea științifică în domeniile calității vieții și politicilor sociale. Cu patru apariții pe an, revista găzduiește articole empirice, teoretice și metodologice în domeniile promovate, dar și în arii de cercetare conexe:
•    standard de viață,
•    modele de consum,
•    ocupare,
•    sănătate,
•    locuire,
•    mediul politic,
•    mediul înconjurător,
•    educație,
•    servicii sociale,
•    politici sociale,
•    intervenție socială,
•    familie și relații interpersonale,
•    timp liber,
•    migrație,
•    stiluri de viață,
•    bunăstare subiectivă,
•    metodologia cercetării.

În selecția articolelor pentru publicare, o atenție specială este acordată analizelor și evaluărilor politicilor sociale precum și strategiilor și recomandărilor de intervenție socială. Revista publică deopotrivă articole originale bazate pe informație culeasă prin metode de cercetare cantitativă dar și calitativă precum și articole teoretice. Sunt încurajate articole în limbile română, engleză și franceză. Toate articolele sunt atent evaluate și parcurg procesul anonim de peer-review cu minimum doi referenți.

Revista Calitatea Vieții își propune să urmeze o noua politică editorială care să încurajeze publicarea de articole care aduc contribuții originale la nivel internațional, fără a exclude contribuțiile relevante pentru dezvoltarea socială la nivel local, național sau regional. Ne dorim să contribuim la creșterea numărului de citări și a vizibilității internaționale a articolelor publicate de autorii noștri.

Revista este indexată în următoarele baze de date:
SCOPUS
CEEOL
Index Copernicus
Public Affairs Information Service (PAIS)
Sociological Abstracts
The Belt and Road Initiative Reference Source (Ebsco)
Revista are calificativul B+ acordat de CNCSIS.

Invitație pentru publicare
Revista Calitatea Vieții este permanent deschisă pentru publicarea articolelor științifice, recenziilor precum şi materialelor ce descriu viața științifică.
Vă rugăm să trimiteți manuscrisul dumneavoastră pe adresa redacției redactia@revistacalitatiivietii.ro, respectând instrucțiunile pentru autori disponibile pe site.

Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact
Prof. dr. Cătălin ZamfirRedactor şef: Prof. dr.