Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Institutul de Cercetare a Calității Vieții


   
 
Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact

Instrucțiuni pentru autori


Vă rugăm să completați „Responsabilitatea etică a autorilor”. Formularul este disponibil AICI.

Articolele sunt recenzate de către doi specialişti în mod anonim. Dacă recomandările făcute de către aceştia sunt contradictorii, un al treilea specialist realizează un alt referat. În funcţie de recomandările făcute, editorii iau decizia publicării/ respingerii articolului sau fac sugestii de îmbunătăţire autorului/ autorilor.

Predarea manuscriselor către revistă pentru publicare
Autorii care doresc publicarea articolelor în Revista Calitatea Vieţii sunt rugaţi să trimită manuscrisele la adresa redactia@revistacalitateavietii.ro. Manuscrisele parcurg procesul de evaluare şi autorii primesc un răspuns în aproximativ trei luni.
Autorul va trimite un document care conține manuscrisul anonimizat (nu apare numele autorului sau alte informații care să facă posibilă identificarea) care va conține: titlul articolului, rezumatul şi cuvintele-cheie (ambele în limbile română şi engleză) și textul articolului.
Datele autorului/autorilor (titlul academic, poziţia curentă, afilierea instituţională, adresa poştală, adresa de e-mail) se ataşează într-un document separat.  

Standarde ştiinţifice
Revista Calitatea Vieţii publică articole ce respectă standardele publicaţiilor ştiinţifice: nu au mai fost publicate, sunt originale, conţin date corecte, menţionează sursele datelor şi ale ideilor citate etc.   

Dimensiunile articolelor 
Articolele ar trebui să conțină 4000 - 8000 de cuvinte, incluzând notele, anexele și bibliografia. În situații deosebite, date fiind natura articolelor și recomandările referenților, putem accepta și articole mai lungi. Recenziile și articolele publicate în secțiunea „Viața științifică” pot conține maximum 3000 de cuvinte.
Rezumatele trebuie să aibă cel mult 250 de cuvinte. În textul rezumatului este recomandat să se includă cuvintele-cheie ale articolului. Rezumatul poate fi structurat sau nestructurat, dar este important să conțină obiectivele, metodologia și concluziile articolului.
În cazul articolelor care conțin tabele și grafice,  acestea  vor fi echivalate cu numărul mediu de cuvinte corespunzător spațiului tipografic ocupat. Articolele vor fi structurate pe maximum patru grade de titluri/subtitluri.


Textul
Redactarea articolelor se face în Microsoft Word, într-o formă cât mai simplă (Times New Roman, 12pts, 1 rând). Textele în limba română trebuie să conţină diacritice.

Tabelele este de preferat să fie cât mai simple, inserate în text și numerotate în ordinea în care apar, însoțite de titluri explicative. Sursa datelor trebuie menţionată imediat sub tabele.

Graficele realizate în Excel, în alb-negru, trebuie inserate în text şi numerotate în ordinea în care apar în text. De asemenea, trebuie să aibă titluri explicative şi să menţioneze sursa datelor imediat sub grafice.

Notele de subsol și de final nu se acceptă.


Bibliografia

Stilul de citare recomandat este Chicago, în varianta autor – dată
(https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html).

Lista de referințe se include la sfârșitul articolului, după anexe, autorii fiind listați în ordinea alfabetică a numelor. Pentru referințe se utilizează limba în care a fost citit textul.
Lista de referințe va include toate materialele consultate de autor, conținând exclusiv referințele citate în text. Fiecare referință din text trebuie să se regăsească în lista de referințe.

Carte de autor
În text:
(Esping- Andersen 1990); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Esping- Andersen 1990, 50)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Esping- Andersen (1990)... ”; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum preciza Esping- Andersen (1990, 50)...”

În lista de referințe:
Esping-Andersen, Gřsta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Carte editată/coordonată
În text:
(Hertz și Marshall 2001); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Hertz și Marshall 2001, 50)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum precizau Hertz și Marshall (2001) ...” ; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum precizau Hertz și Marshall (2001, 50) ...”

În lista de referințe:
Hertz, Rosanna și Marshall, L. Nancy (coord). 2001. Working Families: The Transformation of the American Home. Berkeley și Los Angeles: University of California Press.

Capitole în cărți
În text:
(Deitch și Huffman 2001); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Deitch și Huffman 2001, 113)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum precizau Deitch și Huffman (2001)...”; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum precizau Deitch și Huffman (2001, 113)...”

În lista de referințe:
Deitch, Cynthia și Matt Huffman. 2001. „Family-Responsive Benefits and the Two- Tiered Labor Market.” În Working Families: The Transformation of the American Home, coordonat de Rosanna Hertz și N. Marshall, pp. 103–30. Berkeley și Los Angeles: University of California Press.

Carte tradusă
În text:
(Durkheim 1951); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Durkheim 1951, 92)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Durkheim (1951)...” ; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum preciza Durkheim (1951, 92)... ”

În lista de referințe:
Durkheim, Émile. 1951. Suicide: A Study in Sociology. Tradus de J. Spaulding și G. Simpson. New York: Free Press.

Articole
În text:
(Aassave, Goisis și Sironi 2012); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Aassave, Goisis și Sironi 2012, 70)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum precizau Aassave, Goisis și Sironi (2012)...”; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum precizau Aassave, Goisis și Sironi (2012, 70)...

În lista de referințe:
Aassve, Arnstein, Alice Goisis și Maria Sironi. 2012. „Happiness and Childbearing across Europe.” Social Indicators Research 108: 65–86.

Dacă articolul are alocat un DOI (Digital Object Identifier), este recomandat să se adauge linkul la finalul referinței.
Aassve, Arnstein, Alice Goisis și Maria Sironi. 2012. „Happiness and Childbearing across Europe.” Social Indicators Research 108: 65–86.
http://dx.doi.org/10.1007/s11205-011-9866-x

Articole de presă/bloguri
În text:
(Butler 2020); dacă se include un citat, iar articolul este citit într-un format cu pagini numerotate, va fi specificată și pagina.
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Butler (2020)...”; dacă se include un citat, iar articolul este citit într-un format cu pagini numerotate, va fi specificată și pagina.

În lista de referințe:
Butler, Patrick. 2020. „DWP to increase support for vulnerable claimants after series of suicides.” The Guardian, 22 iulie 2020.

Dacă articolul este citit online, este recomandat să se adauge linkul la finalul referinței.
Butler, Patrick. 2020. „DWP to increase support for vulnerable claimants after series of suicides.” The Guardian, 22 iulie 2020.
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/22/dwp-to-increase-support-for-vulnerable-claimants-after-series-of-suicides.

Recenzie de carte
În text:
(McDaniel 2010); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (McDaniel 2010, 177).
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza McDaniel (2010)...”; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum preciza McDaniel (2010, 178)... ”

În lista de referințe:
McDaniel, Susan A. 2010. Review of Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles, de Gřsta Esping-Andersen. Canadian Journal of Sociology/ Cahiers canadiens de sociologie 35(1): 176-178.

Interviu
În text:
(Borjas 2017)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Borjas (2017)...”

În lista de referințe:
Borjas, George. 2017. „George Borjas on Immigration and We Wanted Workers.” Interviu realizat de Russ Roberts. EconTalks, The Library of Economics and Liberty, 30 ianuarie 2017. Audio, 01:05:19.
https://www.econtalk.org/george-borjas-on-immigration-and-we-wanted-workers/

Teze (dizertații)
În text:
(Arampatzi 2018); dacă se include un citat, va fi specificată și pagina (Arampatzi 2018, 102).
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Arampatzi (2018)...”; dacă se include un citat, va fi specificată și pagina „Așa cum preciza Arampatzi (2018, 102)... ”

În lista de referințe:
Arampatzi, Efstratia. 2018. „Subjective Well-Being in Times of Crisis. Evidence on the wider impact of economic crises and turmoil on subjective well-being.” Teză de doctorat, Erasmus University.

Pagini web
În text:
(ECDC, f.d.), în cazul în care nu se cunoaște data publicării; dacă este menționată data publicării sau a ultimei revizuiri, se va trece anul, acordând prioritate datei la care s-a făcut revizuirea.
Dacă numele paginii este menționat în text, atunci: „Așa cum se precizează pe pagina web a European Centre for Disease Prevention and Control (f.d.)...”

În lista de referințe:
European Centre for Disease Prevention and Control. f.d. „Communication toolkit on immunisation: How to increase immunisation uptake.” Consultată la 18 ianuarie 2021.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communication-toolkit-immunisation-how-increase-immunisation-uptake

Conținut din social media
În text:
(Kaiser, 25 iulie 2020) sau (Kaiser 2020)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum precizează Kaiser într-un comentariu pe Twitter... (@caspar_kaiser, 25 iulie 2020).”

În lista de referințe:
În loc de titlu, se pot transcrie maximum 160 de caractere din conținutul citat.
Kaiser, Caspar (@caspar_kaiser). 2020. „Personality traits are an interesting moderator.” Comentariu pe Twitter, 25 iulie 2020.
https://twitter.com/caspar_kaiser/status/1287124072132993024.

Lucrări prezentate la conferințe
În text:
(Mittereder 2019)
Dacă numele autorului este menționat în text, atunci: „Așa cum preciza Mittereder (2019)...”

În lista de referințe:
Mittereder, Felicitas. 2019. „Can We Predict Breakoff and Intervene Appropriately in Web Surveys?” Lucrare prezentată la ESRA Biennial Conference, Zagreb, 15-19 iulie.

Comunicări personale
În text:
(Sam White, e-mail trimis autorului, 1 iunie 2019)

Comunicările personale se vor cita doar în text.

Baze de date
În text:
(World Bank Education Statistics 2020)

În lista de referințe:
World Bank Education Statistics (cod de identificare UIS.NART.2.RUR; consultată la 5 decembrie 2020).
https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators.

Materiale fără autor specificat
În text:
Dacă autorul este necunoscut, materialul de citează folosind primele cuvinte din titlu și anul publicării.
(Reflections 1976)

În lista de referințe:
„Reflections of an anonymous sociologist.” The American Sociologist 11(4): 193-198.

Rapoarte ale organizațiilor internaționale
În text:
(OECD 2020)

În lista de referințe:
OECD. 2020. International Migration Outlook 2020. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ec98f531-en.

Materiale nepublicate
Materialele care nu au fost publicate până la data trimiterii manuscrisului sunt citate cu mențiunea „în curs de publicare”. În lista de referințe, acestea vor fi adăugate la sfârșit.

Mai mulți autori

 

În text

Un autor

Manjoo (2017) sau (Manjoo 2017)

Doi autori

Ward și Burns (2007) sau (Ward și Burns 2007)

Trei autori

Keng, Lin și Orazem (2017) sau (Keng, Lin și Orazem 2017)

Patru autori sau mai mulți

Smith et al (2007) sau (Smith et al, 2007)

Citat

Asa cum spunea LaSalle (2017, 95), „textul citat”


Bunul de tipar
Articolele acceptate pentru publicare sunt trimise autorilor pentru bunul de tipar. Autorii sunt rugaţi să răspundă redacţiei în cel mult 3 zile.

Acord pentru publicare
Toate drepturile aparţin Editurii Academiei Române. Autorii care trimit articole către redacţie îşi declară implicit acordul cu publicarea în aceste condiţii. 
Autorii primesc gratuit 10 copii ale articolului (extrase) şi o revistă. 


Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact