Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII


 

Numărul 1-2/1992                                                                                           Înapoi la arhivă

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1992

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII

Petru PÂNZARU - Calitatea vieţii - o abordare psihosociologică
Ioan MĂRGINEAN - Strategii de cercetare a calităţii vieţii
Vladislav MISIAK - Calitatea vieţii muncitorilor şi clasei mijlocii din Polonia
Wanda PATRZALEK - Procesele de pauperizare, rezultat al modificărilor de sistem în perioada de tranziţie
Cornelia COSTIN - Cultura şi transformare socială
Andrei NOVAK - Accesibilitatea serviciilor de învăţământ şi asistenţă medicală - dimensiune a calităţii vieţii
Gheorghe BARBU - Dinamica productivităţii muncii în raport cu salariul mediu - condiţie obligatorie pentru îmbunătăţirea nivelului de trai
Elena BECA - Sinuciderea

MOD ŞI STILURI DE VIAŢĂ
Marcel DORU - O componentă a stilurilor de viaţă. Orientări în viaţa socială
Cătălin ZAMFIR - Surse ale atitudinilor politice în România postrevoluţionară
Laureana URSE - Opinii, atitudini şi comportamente politice în cadrul stilurilor de viaţă
Thomas J. KEIL - Atitudini politice ale studenţilor români
Camelia GHEORGHE, Hildegard PUWAK, Mariana STANCIU - Elemente ale modului şi stilului de viaţă a populaţiei vârstnice sub impactul tranziţiei la economia de piaţă în România
Margareta FLESNER - Aspecte ale calităţii vieţii de familie şi devianţa copiilor
Elena BECA - Ideea de calitate a vieţii în principiul psihodramei

MOD ŞI STILURI DE VIAŢĂ ÎN LUME
Marcel DORU - Socio Styles-System
Mariana STANCIU - Stiluri de viaţă alternative în societatea americană contemporană
Nicolae FRIGIOIU - Poziţii şi stiluri de viaţă ale studenţilor americani între 1966-1986
Maria NEDER - Experienţa franceză a cercetării stilurilor de viaţă
Didona PAPUC - Nouă stiluri de viaţă americane
Camelia GHEORGHE - Sistemul naţional de pensii în Israel
Livius MANEA - Alocaţii acordate persoanelor handicapate în Belgia

CALITATEA UMANĂ A MUNCII
Mihai GHEORGHIU - Sindicatele - organizaţii fără caracter politic cu rol determinant în influenţarea calităţii vieţii de muncă
Ion BOBOC - "Jocuri" şi tipologii comportamentale în conflictele colective de muncă
Hildegard PUWAK - Prestaţii sociale pe piaţa muncii în Germania

MISCELLANEA
Livius MANEA - Evaluare în cercetarea socială
Emilian M. DOBRESCU - Comunitatea Europeană şi drepturile omului
Emilian POPESCU - Ocrotirea sănătăţii în U.R.S.S. - spre servicii medicale cu plată?

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ