Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII


 

Numărul 1-2/1997                                                                                           Înapoi la arhivă

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1997

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIEŢII
Cătălin ZAMFIR - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: filosofie şi strategie
Ioan MĂRGINEAN - Semnificaţia cercetării în domeniul calităţii vieţii
Petru PÂNZARU - Dialectica încredere-neîncredere în evoluţia raporturilor sociale

RELAŢII INTERETNICE
Ana BĂLAŞA - Minorităţile naţionale şi democratizarea societăţii româneşti
Dan Constantin RĂDULESCU - Relaţii interetnice în România din perspectivă istorică
Liviu MĂRGHITAN - Minorităţi din Crişana şi Maramureş

STUDII ASUPRA SĂRĂCIEI
Gheorghe BARBU - Condiţii de viaţă ale familiilor sărace cu copii
Sorin CACE - Aspiraţii limitate - una din caracteristicile familiilor sărace
Mihaela TEODORESCU - Fenomenul abandonului şcolar în familiile sărace

POLITICI SOCIALE
Marcel DORU - Sistemul asigurărilor sociale din România comparativ cu cel din alte ţări europene
Adrian-Nicolae DAN - Dimensiuni ale calităţii locuirii în mediul rural
Radu REY - Politici de dezvoltare durabilă în Carpaţii României
Doru BUZDUCEA - Modele de politici sociale în domeniul HIV/SIDA

CALITATEA VIEŢII DE MUNCĂ
Mariana STANCIU - Trenduri mondiale pe pieţele muncii şi modele de angajare actuale
Cornelia PRISĂCARU - Aspecte actuale privind evoluţia şomajului în România

NOTE DE LECTURĂ