Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII


 

Numărul 1-2/1998                                                                                           Înapoi la arhivă

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1998

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIEŢII
Gheorghe BARBU - Copiii din familiile sărace - segment al populaţiei puternic afectat de situaţia actuală
Adina MIHĂILESCU - Costurile sociale în evoluţia României spre economia de piaţa
Maria Paula IGNA, Cosima RUGHINIŞ - Organizaţii, elite şi mediu. Studiu de caz - Zlatna
Manuela STĂNCULESCU, Marcel DORU, Dumitru CHIRIAC - Impactul socioeconomic al amenajărilor hidroenergetice. Studiu de caz - zona Lotru
Petru PÂNZARU - Moduri şi stiluri de viaţă în România. Evoluţii şi tendinţe actuale sub impactul mass-media
Mariana STANCIU - Factori de influenţă asupra echilibrului în consumul alimentar
Laureana URSE - Evoluţia modalităţilor de petrecere a timpului liber şi factori determinanţi (1993-1997)

POLITICI SOCIALE
Cristian VLĂDESCU - Politici de sănătate: evaluarea nevoilor şi planificarea serviciilor de sănătate
Gheorghe SOCOL - Asigurarea socială şi pensiile ţăranilor. Trecut, prezent, perspective
Georgeta GHEBREA - Profiluri atitudinale şi aşteptări legate de politica socială pentru tineret
Mihai SURDU - Condiţionarea alocaţiei pentru copii de prezenţa şcolară şi efectele sale asupra educaţiei copiilor romi

RECENZII
Sorin CACE - "Comparing Welfare States: Britain in international context" - reper de lectură în domeniul politicilor sociale comparate
Dana Cornelia NIŢULESCU - Revista "Psihosociologia"