Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

Numărul 1-2/2004                                                                                           Înapoi la arhivă


Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/2004

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII

Ioan MĂRGINEAN, Iuliana PRECUPEŢU, Ana Maria PREOTEASA – Puncte de suport şi elemente critice în evoluţia calităţii vieţii în România

Mariana STANCIU – Caracteristici definitorii ale modelului de consum mediu românesc actual

Maria SIMION – Profilul demografic al României

Gabriela NEAGU – Educaţie, inserţie şi mobilitate profesională

Sorin CACE, Ana Maria PREOTEASA, Flavia IRIMESCU – Copiii rromi care muncesc. Studiu de caz în localitatea Calvini, judeţul Buzău, iulie, 2001

Ana BLEAHU – O perspectivă istorică asupra sectorului neagricol din mediul rural: 1930–2002

Dégi L. CSABA – Evoluţia consumului de droguri între 1995 şi 2002 în România

Oxana ISAC – Consideraţii actuale cu privire la problema comportamentului suicidar în Republica Moldova

Cristina HUMĂ, Dumitru CHIRIAC – Aspecte globale privind fenomenele de secetă, aridizare şi deşertificare

 

POLITICI SOCIALE

Ana BĂLAŞA – Contribuţia sectorului neguvernamental la realizarea unor obiective ale politicilor sociale şi la ameliorarea calităţii vieţii populaţiei

Bogdan VOICU – Capitalul uman: componente, niveluri, structuri. România în context european

Mălina VOICU – Suport pentru programe şi grupuri sociale: niveluri de suport şi factori determinanţi

 

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Dana Cornelia NIŢULESCU – Dezvoltarea arhivelor de date sociale din Europa de Est. Program interacademic de documentare şi informare Vilnius, Lituania

Mălina VOICU – Globalizare, integrare şi dezvoltare socială în Europa Centrală şi de Est

Simona VONICA-RĂDUŢIU – Cooperare ştiinţifică europeană: rolul politicii sociale în societăţile europene în schimbare

Veronica MITROI – Dezvolarea socială – între deziderat şi acţiune. Conferinţa „Abordări ale ruralului şi oportunităţi pentru dezvoltare”

 

RECENZII

Paul H. STAHL – Triburi şi sate din sud-estul Europei, Bucureşti, Paideia, 2000 (Gheorghe SOCOL); Ioan MIHĂILESCU – Sociologie generală – concepte fundamentale şi studii de caz, Iaşi, Editura Polirom, 2003 (Mihnea PREOTESI); Dumitru SANDU – Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării – Încredere, toleranţă şi reţele sociale, Bucureşti, Editura Polirom, 2003 (Veronica MITROI); Alexandru CRIŞAN (coordonator şi autor principal) – Reforma la firul ierbii. Programul Educaţia 2000 + sau lecţiile unui proces de schimbare, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2003 (Gabriela NEAGU); Jørges Goul ANDERSEN, Jochen CLASSEN, Wim van OORSCHOT, Knut HALVORSEN (editori) – Europe’s new state of welfare – unemployment, employment policies and citizenship, (Noul stat european al bunăstării – şomaj, politici de angajare şi cetăţenie), The Policy Press, 2002 (Simona VONICA-RĂDUŢIU); Gøsta ESPING-ANDERSEN şi Duncan GALLIE, Anton HEMRIJCK, John MYLES – Why do we need a new welfare state? (De ce avem nevoie de un nou stat al bunăstării?), Oxford, Oxford University Press, 2002 (Iuliana PRECUPEŢU)