Academia Română
Institutul Naţional de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII

                 

        
 

Numărul 1-2/2010


Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale


Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/2010


Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.
Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos.
Optimizat pentru Firefox v3.xx

CALITATEA VIEŢII
Raluca POPESCU — Profilul familiei româneşti contemporane
Florentin Flavius MIHALACHE —  Schimbarea profilului demografic şi ocupaţional al populaţiei rurale: 1990-2009
Ioan MĂRGINEAN - Indicele dezvoltării umane. România în context internaţional
Laura SURDU - Mecanismele de construcţiu şi deconstrucţie a stigmatizării în cazul romilor din România
Laura TUFĂ – Diviziunea digitală. Accesul şi utilizarea internetului în România, comparativ cu ţările Uniunii Europene

POLITICI DE OCUPARE
Elena ZAMFIR – Gender perspective in the National Reform Programme for Employment
Alexandra GHEONDEA, Simona ILIE, Mihaela LAMBRU, Adina MIHĂILESCU, Adriana NEGUŢ, Mariana STANCIU, Cristina TOMESCU – Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: mobbing-ul
Daniel ARPINTE, Sorin CACE, Harry THEOTOKATOS, Eleftheria KOUMALATSOU – The Social Economy in the European Union
Mihaela LAMBRU - Metoda deschisă de coordonare (MDC) în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale. Dimensiunea participativă a MDC
Mihai DUMITRU - Cooperare şi conflict în relaţiile industriale: rolul dialogului social
Daniel ARPINTE - Factori inhibitori ai inovaţiei în serviciile sociale

PROIECT DE CERCETARE
Nikolai TILKIDJIEV, Valentina MILENKOVA, Tanya NEDELCHEVA, Kamelia PETKOVA, Svetlana HRISTOVA, Natasha MILEVA - Successful Rroma: from Historically Inherited Biases to Modern Identity

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Cosmina-Elena POP - Conferinţa Asociaţiei Internaţionale pentru Studii de Calitatea Vieţii Studii de calitatea vieţii: Măsuri şi obiective ale progresului societăţilor, 19-23 iulie, 2009, Florenţa, Italia

RECENZII
Sergiu BĂLŢĂTESCU, FERICIREA în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România, Editura Universităţii din Oradea, 2009 (Cătălin Zamfir); Second European Quality of Life Survey, Official Publications of EC, Luxembourg (Ioan Mărginean)