Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII


 

Numărul 1-4/2001                                                                                           Înapoi la arhivă

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-4/2001

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

POLITICI SOCIALE

Ioan MĂRGINEAN, Daniel ARPINTE, Laura BĂLĂNESCU, Ciprian BĂDESCU, Cristina DOBOŞ, Adina MIHĂILESCU, Simona PREDA, Mihnea PREOTESI, Cristina RAICU, Mariana STANCIU, Mihaela TEODORESCU - Analiza comparativă a finanţării politicilor sociale din România, alte ţări în tranziţie şi ţările UE
Laureana URSE - Reflecţii pe marginea unei sesiuni ştiinţifice: "Este nevoie de o politică demografică în România?"
Jan HAIBACH, Bianca RUSU, Szabo BELA, Tove SAMZELIUS, Simona VONICA - Globalisation and the Future of Welfare States - Germany, Romania and Sweden

CALITATEA VIEŢII
Adina MIHĂILESCU - Metodologia de calcul a minimului de trai decent şi de subzistenţă
Mariana STANCIU - Dezechilibre în structurile consumului populaţiei
Dumitru CHIRIAC, Cristina HUMĂ, Cristina TUDOR - Impactul socioeconomic al apei asupra calităţii vieţii populaţiei din România
Dan Constantin RĂDULESCU - Aspecte istorice privind indicatorii demografici specifici comunităţilor etnice din România

PORTRET: PROFESORUL CĂTĂLIN ZAMFIR LA 60 DE ANI DE VIAŢĂ
Gheorghe SOCOL - Cătălin Zamfir: Reflecţii privind începutul biografiei ştiinţifice

RECENZII
Mona SIMU - Sociologie, etică şi politică socială. Volum omagial Cătălin Zamfir
Gheorghe SOCOL - Sindicate şi sindicalişti. O analiză sociologică a reconstrucţiei sindicalismului în România
Adina MIHĂILESCU - Structuri moderne ale consumului european
Gabriela NEAGU - Liceeni ardeleni în tranziţie
Daniela POPA - Crize - abordarea psihologică clinică
Raluca POPESCU - Familia contemporană. Tendinţe globale şi configuraţii locale
Gârlan MICTAT - Identitate, alteritate, multiculturalitate. Lucrările simpozionului interdisciplinar, Arad, 26-27 aprilie 2001