Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Institutul de Cercetare a Calității Vieții


  
  
Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact

Numărul 1/2017 & Număr special "Zilele Fr. I. Rainer" (first on-line)

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul 1/2017 și Număr special "Zilele Fr. I. Rainer" (first on-line)


Varianta electronică numărului 1/2017 poate fi descărcată dând click aici.
Varianta electronică a numărului special "Zilele Fr. I. Rainer" poate fi descărcată dând click aici.
Numărul 1/2017
STUDII

INCLUZIUNE SOCIALĂ

Stănescu, Iulian, Mihai Dumitru. 2017. "Poverty and social exclusion in Romania: a consensual approach to material deprivation." Calitatea Vieții XXVIII(1):3-25. (RIS)

Arpinte, Daniel. 2017. "Percepția populației cu privire la grupurile sociale dezavantajate și formele de intervenție pentru incluziunea socială finanțate din fondurile europene." Calitatea Vieții XXVIII(1):26-38. (RIS)

Duminică, Gelu, Cristina Mocanu. 2017. "Poate funcționa economia socială pentru toți?". Calitatea Vieții XXVIII(1):39-49. (RIS)

Peicheva, Dobrinka, Valentina Milenkova. 2017. "Knowledge society and digital media literacy: foundations for social inclusion and realization in Bulgarian context." Calitatea Vieții XXVIII(1):50-74. (RIS)

Ionescu, Ionela. 2017. "Tinerii - grup expus riscului de excluziune socială: analizarea factorilor care le îngreunează situația pe piața muncii și în educație." Calitatea Vieții XXVIII(1):75-104. (RIS)

PROIECT DE CERCETARE
Cace, Sorin. 2017. "Conferința internațională "Cartografierea sărăciei, serviciilor sociale și a infrastructurii specifice privind serviciile sociale", în cadrul proiectului "Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS"." Calitatea Vieții XXVIII(1):105-114. (RIS)

Număr special "Zilele Fr. I. Rainer" (aceasta este o versiune în lucru care va fi actualizată)
În cadrul unui număr special, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, publică în Revista Calitatea Vieţii rezumatele comunicărilor prezentate la Simpozionul naţional „Zilele Francisc I. Rainer” 2017 dedicat personalităţii Acad. Vladimir Trebici - 101 ani de la naştere.
Rezumate