Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

Numărul 3-4/2004                                                                                           Înapoi la arhivă


Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/2004

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

MODELUL SOCIAL ROMÂNESC ORIZONT 2025

Ioan MĂRGINEAN – Modelul social românesc din perspectiva calităţii vieţii

Laurena URSE – Clasa de mijloc din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană

 

PARTICIPAREA TINERILOR LA DECIZIE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

Simona ILIE – Tinerii şi participarea la decizie

Laura STOICA, Simona VONICA RĂDUŢIU – Autopercepţia tinerilor privind accesul la decizie, în România

Raluca POPESCU, Ana Maria PREOTEASA – Percepţia autorităţilor publice locale cu privire la tineri şi participarea lor la procesul de decizie

Monica CONSTANTINESCU – Percepţia experţilor asupra participării tinerilor la decizia la diferite niveluri

Claudia PETRESCU, Simona VONICA RĂDUŢIU – Implicarea tinerilor în procesul luării deciziilor – studiu de caz: oraşul Cugir, judeţul Alba

Ana BLEAHU – Fenomenul migraţiei externe în rândul tinerilor din România

 
CALITATEA VIEŢII

Mariana STANCIU – Consideraţii asupra cercetărilor privind sărăcia extremă

Maria-Daniela STAN – Excluziunea de pe piaţa muncii

Cristina DOBOŞ – Politici sociale adresate femeilor – exemplul suedez

 
COMENTARII

Ioan MĂRGINEAN – România şi calitatea vieţii în Europa

 
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Mariana STANCIU – Volum omagial „Studii de sociologie. Calitatea vieţii şi politici sociale”, prof. univ. dr. Ioan Mărginean la împlinirea vârstei de 60 de ani

Simona VONICA RĂDUŢIU – Sesiunea organizată de ICCV „Modelul social românesc în perspectiva următoarelor două decenii” (10 iunie 2004, Bucureşti)

Bogdan VOICU, Simona VONICA RĂDUŢIU, Ozana OANCEA CUCU, Monica CONSTANTINESCU – Conferinţa anuală a Asociaţiei Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei Sociale (Cluj, 7–8 mai, 2004)

Bogdan VOICU – Câteva jurnale de ştiinţe sociale din afara Bucureştiului. O trecere în revistă

 

RECENZII

Nicolae Şt. Noica (coord.), colaboratori Ruxandra Noica şi Cristina Gabriela Popescu, Între istorie şi actualitate. Politici de locuire în România, Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2003, 208 pagini, cu o prefaţă de Mugur Isărescu (Dana Cornelia Niţulescu); Gøsta Esping-Andersen, Welfare State in Transition – National Adaptations in Global Economies (Statul bunăstării sociale în tranziţie. Adaptării naţionale în economiile globale), London, Sage-Publications, 1996 (Cristina Băjenaru); Mihaela Vlăsceanu, Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi, Polirom, 2003 (Irina Cozma)