Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

Numărul 3-4/2007                                                                                           Înapoi la arhivă


Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/2007

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:


CALITATEA VIEŢII
Iuliana Precupeţu, Ana Maria Preoteasa, Cosmina Pop - Calitatea vieţii în România: 1990-1996
Laureana Urse - O paradigmă îmbunătăţită de analiză a familiilor cu copii
Ioana Petre - România rurală şi integrarea europeană
Bogdan Voicu, Dana Cornelia Niţulescu - Rahova-Uranus: un „Cartier dormitory”?
Dumitru Chiriac, Cristina Humă - Impactul serviciilor de salubritate din România asupra condiţiilor de habitat şi a calităţii vieţii - Studiu de caz: Municipiul Bucureşti
Gabriela Neagu - Accesul la educaţie al copiilor din mediile defavorizate
 
POLITICI SOCIALE ŞI FISCALE
Ioan Mărginean - Politici de reformă în domeniul pensiilor
Iulian Văcărel - Tendinţe în evoluţia sistemelor fiscale ale ţărilor member OECD, Uniunii Europene şi României
Iuliana Precupeţu - Corruption and anticorruption measures in Romania
 
CONFERINŢĂ INTERNAţIONALĂ
Alan Walker - Introduction to the European Research Area on Ageing
 
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Anca Tompea, Simona Stănescu - Zilele „Petre Andrei” la Iaşi, 27 mai - 30 iunie 2006
 
RECENZII