Academia Romānă
Institutul Naţional de Cercetări Economice

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII

                 

        
 

Numărul curent


Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale


Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Romāne

Numărul: 3-4/2009


Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dānd click aici.

CALITATEA VIEŢII
Victor MOCANU, Ion MOCANU – Caracteristici ale vieţii sociale īn Republica Moldova
D. den HARTOG, A. H. M. DUR, W. E. TUINEBREIJER, R. W. KREIS – Quality of life after suture repair for incisional hernia: long-term postoperative and retrospective preoperative evaluations
Dumitru CHIRIAC, Cristina HUMĂ, Mariana STANCIU – Spaţiile verzi – o problemă a urbanizării actuale
Mariana STANCIU – Amprenta ecologică a Romāniei – o nouă perspectivă asupra dezvoltării
Cristina TOMESCU, Alin CASAPU – Traffic injuries issue in Romania

POLITICI SOCIALE
Ioan MĂRGINEAN – Şcoala īn societatea romānească de azi
Elisaveta DRĂGHICI – Capacitatea de răspuns a politicilor sociale de ocupare la nevoile de angajare īn muncă a persoanelor cu handicap
Iuliana PRECUPEŢU – Patterns of perceptions towards the anticorruption fight and policies in Romania. Balancing between faēade and essence
Claudia PETRESCU – Implicaţiile participării asupra dezvoltării locale. Studiu de caz: Horezu, judeţul Vālcea

METODE DE CERCETARE
Marius Augustin POP – Determinarea evoluţiei sărăciei cu ajutorul pragurilor relative ancorate īn timp

PUNCTE DE VEDERE
Laureana URSE – Lecturi şi reflecţii pe marginea unei probleme şi a unei dezbateri

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Flavius Florentin MIHALACHE – Simpozionul Naţional Satul romānesc – trecut, prezent şi viitor. 100 de ani de la naşterea sociologului Anton Golopenţia, 70 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dāmbovnic

RECENZII
Well being for all. Concepts and tools for social cohesion. Council of Europe Publishing, Strasbourg CEDEX, 2008 (Ioan Mărginean); Cătălin ZAMFIR, O istorie subiectivă īn sociologia romānească: din 1944 pānă īn prezent, Iaşi, Polirom, 2009 (Laureana Urse);
Ioan MĂRGINEAN, Iuliana PRECUPEŢU (coord.), Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă. Politici de īntărire a coeziunii sociale, Bucureşti, Editura Expert, 2008, p. 310 (Laura Tufă)