(1)
Buligescu, B.; Țoc, S. Abordări Conceptuale și Metodologii De măsurare a calității vieții. O Analiză Descriptivă. RCV 2021, 32, 219-237.