Buligescu, B., & Țoc, S. (2021). Abordări conceptuale și metodologii de măsurare a calității vieții. O analiză descriptivă. Calitatea Vieții, 32(3), 219–237. https://doi.org/10.46841/RCV.2021.03.03