Cercetarea calității vieții în România. O analiză a studiilor publicate în revista „Calitatea Vieții” în intervalul 1990−2020

https://doi.org/10.46841/RCV.2021.03.05

Authors

Keywords:

quality of life research, quality of life indicators, Romania, Research Institute for Quality of Life, Quality of Life Journal

Abstract

This article proposes a systematic analysis of the main articles relevant to the topic of quality of life published in the Journal Quality of Life, in the period 1990−2020. The aim is to provide a better understanding of the development of this field of research after 1990, in the context of the post-socialist transition, and subsequent integration in the European Union and alignment with European standards. The Quality of Life Journal was one of the most important ways to disseminate the results of the research conducted in Romania; therefore, it can provide a general overview of the social issues addressed in the context of social and economic changes that Romania has gone through in the last 30 years. The conclusions suggest that the period 1990−2000 is one in which the quality of life research is institutionalized, and consolidated after 2000. Since Romania was included in the quality of life European surveys, it was constantly at the end of the EU rankings on most of the quality of life indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sebastian Țoc, Research Institute for the Quality of Life, Romanian Academy

Address: 13 September Road no. 13, District 5, 050711, Bucharest, Romania.
Email: sebastian.toc@iccv.ro

References

Bache, Ian. 2013. Measuring quality of life for public policy: an idea whose time has come? Agenda-setting dynamics in the European Union. Journal of European Public Policy 20 (1), 21−38.

Barbu, Gheorghe. 1990. Implicații ale privatizării asupra calității vieții. Calitatea vieții 1 (1), 63−70.

Barbu, Gheorghe. 1992. Nivelul minim de trai − concept si instrument operațional în realitatea româneasca. Calitatea vieții 3 (3−4), 250−262.

Barbu, Gheorghe și Vasilica Ghimpău. 1993. Aspecte actuale ale raportului venituri − nivel minim de trai în România. Calitatea vieții 4 (1), 25−32.

Barbu, Gheorghe. 1993. Nivelul de trai sub presiunea schimbărilor. Calitatea vieții 4 (2−3), 133−142.

Barbu, Gheorghe. 1993. Sărăcia − domeniul de exercitare a politicilor sociale. Calitatea vieții 5 (2), 117−129

Barbu, Gheorghe. 1996a. Sărăcia si impactul sau asupra generațiilor tinere. Calitatea vieții 7 (1−2), 111−118.

Barbu, Gheorghe. 1996b. Inegalități disfuncționale în fata escaladării preturilor. Calitatea vieții 7 (3−4), 211−216.

Barbu, Gheorghe. 1997. Condiții de viață ale familiilor sărace cu copii. Calitatea vieții 8 (1−2), 85−96.

Barbu, Gheorghe. 1998. Copiii din familiile sărace − segment al populației puternic afectat de situația actuală. Calitatea vieții 9 (1−2), 3−18.

Bălașa, Ana, Ioan Mărginean, Ilie Sandu, Gheorghe Socol. 1992. Calitatea vieții în România. Calitatea vieții 3(3−4), 231−249.

Bălașa, Ana. 1993. Schimbare si conflict social. Calitatea vieții 4 (2−3), 143−156.

Bălașa, Ana. 2000. Diagnoza calităţii vieţii populaţiei vârstnice. Calitatea vieții 11 (1−4), 79−90.

Bălașa, Ana. 2007. Sănătatea – componentă esențială a calității vieții vârstnicilor. Calitatea vieții 18 (1−2), 55−74.

Bălțătescu, Sergiu. 1999. Modele ale percepției calității vieții. Calitatea vieții 10 (3−4), 3−9.

Bălțătescu, Sergiu. 2003. Abordări psihosociale ale satisfacției și fericirii. Calitatea vieții 14 (2), 251−262.

Bălțătescu, Sergiu. 2006. Probleme ale transformării scalelor de satisfacție fată de viață. Calitatea vieții 17 (1−2), 133−151.

Bălțătescu, Sergiu. 2021. Contribuția domnului Academician Cătălin Zamfir la dezvoltarea domeniului calității vieții – o perspectivă subiectivă. România socială, accesibil la: https://www.romaniasociala.ro/contributia-domnului-academician-catalin-zamfir-la-dezvoltarea-domeniului-calitatii-vietii-o-perspectiva-subiectiva/.

Bleahu, Ana. 2006. Mecanisme ale excluziunii de la serviciile de sănătate, cu accent pe problematica romilor. Calitatea vieții 17 (1−2), 25−39.

Boboc, Ion. 1993. Calitatea vieții de munca − concept si indicatori. Calitatea vieții 4(4), 301−320.

Boboc, Ion. 1994. Atitudinea fata de munca între realitate si deziderat. Calitatea vieții 5(3−4), 347−358.

Briciu, Cosmin. 2016. Politici sociale de locuire. Calitatea vieții 27 (1), 42−63.

Bulgaru, Mircea. 1995. Satul românesc, o lume uitata. Calitatea vieții 6 (3−4), 207−224.

Buligescu, Bianca și Sebastian Țoc. 2021. Abordări conceptuale și metodologii de măsurare a calității vieții. O analiză istorică. Calitatea vieții 32 (3).

Cace, Sorin. 1997. Aspirații limitate − una din caracteristicile familiilor sărace. Calitatea vieții 8 (1−2), 97−104.

Chipea, Floare. 1997. Copiii străzii − studiu de caz în Municipiul Oradea. Calitatea vieții 8 (3−4), 319−340.

Chiriac, Dumiru, Laura Lacramioara Pascal, Madalina Tatu. 1994. Calitatea mediului înconjurător în România si percepția populației. Calitatea vieții 5(3−4), 257−264.

Constantinescu, Monica, Dana Nițulescu și Băjenaru Cristina. 2005. Zone precare de locuire, în spațiul urban. Calitatea vieții 16 (1−2), 65−85.

Constantinescu, Monica, Mariana Dan. 2005. Locuințele sociale în România – o analiză de ansamblu. Calitatea vieții 14 (1−2), 87−100.

Costin, Cornelia. 1993. Considerații asupra dimensiunii culturale a tranziției. Calitatea vieții 4 (2−3), 189−194.

Costin, Cornelia. 1996. Politicile culturale si implicațiile lor asupra calității vieții. Calitatea vieții 7 (1−2), 57−74.

Dan, Adrian. 1996. Aspecte ale politicii locuirii în România si în alte tari foste socialiste. Calitatea vieții 7 (3−4), 217−236.

Dan, Adrian. 1997. Dimensiuni ale calității locuirii în mediul rural. Calitatea vieții 8 (1−2), 121−134.

Dan, Adrian. 2003. Accesul la locuire în România, astăzi. Calitatea vieții 14 (3−4), 409−430.

Dan, Adrian. 2005. Locuirea în România. Dreptul la locuire. Calitatea vieții 16 (1−2), 3−20.

Dan, Adrian, Mariana Dan. 2005. Persoanele fără adăpost din România – o estimare a numărului acestora. Calitatea vieții 16 (1−2), 101−122.

David, Adriana și Năstase Sorina. 2012. Calitatea vieții la pacienții cu afecțiuni oncologice și patologie depresiv-anxioasă comorbidǎ. Calitatea vieții 23 (1), 45−62.

Dâmbean-Creța, Ovidiu. 1991. Nivelul de trai între calitatea vieții și resurse. Calitatea vieții 2 (3−4), 39−55.

Dâmbean-Creța, Mirela. 1993. Aspecte privind structura veniturilor în familiile de șomeri. Calitatea vieții 4 (1), 75−84.

Dâmbean-Creța, Mirela, Mara Ileana Galat, Mihaela Codin. 1993. Șomerii − o categorie omogena?. Calitatea vieții 4 (2−3), 243−248.

Doboș, Cristina. 2003. Accesul populației la serviciile publice de sănătate. Calitatea vieții 14 (3−4), 395−408.

Doboș, Cristina. 2006. Dificultăți de acces la serviciile publice de sănătate în România Calitatea vieții 17 (1−2), 7−24.

Fleșner, Margareta. 1994. Familia si delincventa juvenila. Calitatea vieții 5(1), 45−54.

Fornea, Narcisa. 1994. Copii străzii. Calitatea vieții 5(1), 55−60.

Frigioiu, Nicolae. 1990. Statul bunăstării sociale și calitatea vieții. Calitatea vieții 1 (1), 33−44.

Ghebrea, Georgeta. 1993. Familia si tranziția la economia de piață. Modalități de abordare. Calitatea vieții 4 (2−3), 157−164.

Ghebrea, Georgeta. 1994. Politici familiale în lume si în România. Calitatea vieții 5 (2), 145−150.

Ghebrea, Georgeta și Simona Stroie. 1995. Politici sociale de susținere a familiilor. Calitatea vieții 6 (1−2), 35−70.

Ghebrea, Georgeta. 1999. Factori ce afectează stabilitatea cuplului marital. Calitatea vieții 10 (1−2), 3−41.

Gheorghe, Viorel. 1992. Dimensiuni subiective ale fenomenului sărăciei în România. Calitatea vieții 3 (3−4), 289−294.

Gheorghiu, Mihai. 1992. Sindicatele − organizații fără caracter politic cu rol determinant în influențarea calității vieții de muncă. Calitatea vieții 3 (1−2).

Ghimpău, Vasilica. 1992. Scurta analiza privind sărăcia pe grupe de vârsta, în mediul urban. Calitatea vieții 3 (3−4), 295−302.

Ghimpău, Vasilica. 1993. Alocația pentru copii − element al politicilor sociale în domeniul familial. Calitatea vieții 4 (2−3), 249−255.

Giurcă, Sabina Adina. 1997. Familia de origine si delincventa juvenila în perioada de tranziție. Calitatea vieții 8 (3−4), 299−318.

Glavce, Cristiana și Irina Popescu. 1996. Influenta tranziției asupra unor aspecte demografice (1989−1993). Calitatea vieții 7 (3−4), 237−254.

Groza, Victor. 1999. Adopția copiilor în România. Continuare a unui studiu de caz asupra familiilor care au adoptat copii români. Calitatea vieții 10 (3−4), 75−92.

Hatos, Adrian. 2008. Impactul Segregării și diferențierii asupra performanțelor școlareale elevilor din clasele 10−12. O analiză multinivel. Calitatea vieții 19 (1−2), 141−158.

ICCV. 1993. Carte alba. Sistemul de asistenta sociala în România. Comentarii. Calitatea vieții 4 (4), 283−300.

ICCV. 1996. Dezbatere − Proiectul Legii privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale. Calitatea vieții 7 (1−2), 3−16.

Ilie, Simona. 2003. Sărăcie și excluziune socială. Incluziunea socială ca obiectiv al sistemului de protecție socială. Calitatea vieții 14 (3−4), 287−318.

Irimia, Daniela. 1999. Identitate etnică și dinamică relațională în cartierul Zăbrăuți-București. Calitatea vieții 10 (3−4), 93−108.

Kirchner, Johannes Henrich. 1992. Evaluarea condițiilor de munca. Aspecte metodologice. Calitatea vieții 3 (3−4), 339−346 (trad. Eva Țuțui).

Manea, Livius. 1993a. Costurile sociale si calitatea vieții. Calitatea vieții 4 (1), 39−47.

Manea, Livius. 1993b. Persoanele handicapate si perioada de tranziție. Calitatea vieții 4 (2−3), 169−174.

Manea, Livius. 1993c. Readaptarea profesionala a persoanelor handicapate. Calitatea vieții 4 (4), 335−342.

Manea, Livius. 2006. Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educație. Calitatea vieții 17 (1−2), 41−50.

Mățăuan, Gabriel și Radu Vrânceanu. 1990. Calitatea vieții – element fundamental în proiecția noii societăți. Calitatea vieții 1 (1), 21−32.

Mărginean, Ioan. 1991. Schiță de indicatori ai calității vieții. Calitatea vieții 2 (3−4), 3−23.

Mărginean, Ioan și Gheorghe Socol. 1991. Percepția calității vieții. Calitatea vieții 2 (3−4), 123−126.

Mărginean, Ioan. 1993. Reforma sociala în România postcomunistă. Calitatea vieții 4 (2−3), 113−126.

Mărginean, Ioan, Narcisa Tambrea, Ion Voinea. 1994. Evoluții în domeniul surselor standardului de viată al populației. Calitatea vieții 5 (3−4), 235−256.

Mărginean, Ioan. 1997. Semnificația cercetării în domeniul calității vieții. Calitatea vieții 8 (1−2), 15−28.

Mărginean, Ioan (ed.). 2004. Quality of life in Romania. București: Expert.

Mărginean, Ioan, Iuliana Precupețu și Ana Maria Preoteasa. 2004. Puncte de suport și elemente critice în evoluția calității vieții în România. Calitatea vieții 15 (1−2), 5−24.

Mărginean, Ioan (coord.). 2006. First European quality of life survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. Office for Official Publications in the European Communities.

Mărginean, Ioan. 2010. Calitatea vieții în România: prezent și perspective. Calitatea vieții 21 (3−4), 231−237.

Mărginean, Ioan și Iuliana Precupețu. 2011. Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.

Mărginean, Ioan și alții. 2011. Programul Școală după școală: Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma și turcă din județul Constanța. Calitatea vieții 22 (3). 227−238.

Mărginean, Ioan și Marian Vasile (coord.). 2015. Dicționar de calitatea vieții. București: Editura Academiei Române.

Mărginean, Ioan. 2016. Noi contribuții la nivel internațional în abordarea calității vieții. Calitatea vieții 27 (1), 78−90.

Mărginean, Ioan. 2020. Cercetările de diagnoza calității vieții în cadrul Institutului de cercetare a calității vieții. Calitatea vieții 31 (2), 136−156.

McGillivray, Mark (ed.). 2007. Human Well-being: Issues, Concepts and Measures. New York: Palgrave MacMillan.

Mihalache, Flavius. 2008. Două perspective în explicarea satisfacției cu viața: top-down vs. bottom-up. Calitatea vieții 19 (1−2), 71−83.

Mihalache, Flavius. 2011. Abandonul școlar în opt școli din mediul urban. Calitatea vieții 22 (3). 281−294.

Mihalache, Flavius. 2014. Caracteristici ale subocupării populației rurale. Calitatea vieții 25 (3), 209−226.

Mihăilescu Adina. 1994. Resursele macroeconomice ale nivelului de trai în România 1989−1993. Calitatea vieții 5 (3−4), 307−314.

Mihăilescu Adina. 2000. Aspecte ale standardului de viață în România ultimilor zece ani. Calitatea vieții 11 (1−4), 101−109.

Mihăilescu, Adina. 2001. Metodologia de calcul a minimului de trai decent şi de subzistenţă. Calitatea vieții 12 (1−4), 49−72.

Mihăilescu, Adina. 2002. Metodologia de calcul al minimului de trai decent și de subzistență pentru o familie de agricultori. Calitatea vieții 13 (1−4).

Mihăilescu, Adina. 2006. Evoluții în sfera minimului de trai al populației din România (calculate după metoda normativă), în perioada 1990–2005. Calitatea vieții 17 (1−2), 117−131.

Mitrea, Georgeta. 1993. Funcțiile familiei ieri si astăzi. Calitatea vieții 4 (2−3), 165−168.

Moldoveanu, Maria. 1993. Cultura, o grila si un proiect. Calitatea vieții 4 (2−3), 183−188.

Moldoveanu, Maria. 1994. Reforma învățământului si așteptările personalului didactic. Calitatea vieții 5 (1), 41−44.

Neagu, Gabriela, Laura Stoica, Laura Surdu. 2003. Accesul la educație în societatea românească actuală. Calitatea vieții 14 (3−4), 339−334.

Neagu, Gabriela. 2006. Polarizarea accesului la serviciile de educație. Rolul sistemului de învățământ. Calitatea vieții 17 (1−2), 51−63.

Neagu, Gabriela. 2007. Accesul la educație al copiilor din medii defavorizate. Calitatea vieții 18 (3−4), 307−319.

Neagu, Gabriela. 2011. "Efectul școală" asupra performanțelor educaționale ale elevilor. Calitatea vieții 22 (3). 239−266.

Neder, Maria. 1993. Șomajul feminin, statutul casnicei si drepturile copilului. Calitatea vieții 4 (1), 85−88.

Nölke, Andreas și Arjan Vliegenthart. 2009. Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe. World politics 61 (4), 670−702.

Novak, Andrei. 1993a. Învățământul românesc în fata tranziției. Calitatea vieții 4 (2−3), 195−202.

Novak, Andrei. 1993b. Percepția calității unor servicii sociale. Calitatea vieții 4 (1), 19−24.

Oehler-Șincai, Iulia. 2014. În căutarea unui indicator veritabil al bunăstării. Calitatea vieții 25 (1), 62−81.

Olah, Șerban, Ioan Popoviciu, Salomea Popoviciu și Delia Bîrle. 2012. Calitatea vieții persoanelor diagnosticate cu boli rare în România. Calitatea vieții 23 (2), 95−122.

Pop, Cosmina-Elena. 2008. Ingredientele unei vieți bune și ale unui standard decent de viață, în România și în Europa. Calitatea vieții 19 (3−4), 225−245.

Pop, Cosmina-Elena. 2010.Starea de sănătate a populației din România în context european. O abordare din perspectiva calității vieții. Calitatea vieții 21 (3−4), 274−305.

Pop, Luana Adrian Dan, Mariana Câmpeanu, Simona Stroie, Cristian Vlădescu. 1998. Rolul statului în menținerea bunăstării sociale în perioada de tranziție. Calitatea vieții 9 (3−4), 225−260.

Popescu, Raluca. 2003. Promovarea incluziunii sociale a copiilor în societatea românească. Calitatea vieții 14 (3−4), 355−376.

Precupețu, Iuliana. 2011. Abordări recente ale calității vieții, În Mărginean Ioan și Precupețu Iuliana (eds.) Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române, 39−64.

Precupețu, Iuliana. 2003. Participare socială, capital social și sărăcie. Calitatea vieții 14 (3−4), 319−338.

Precupețu, Iuliana, Ana Maria Preoteasa și Cosmina Pop. 2007. Calitatea vieții în România: 1990−2006. Calitatea vieții 18 (3−4), 197−229.

Precupețu, Iuliana. 2010. Starea de spirit a populației pe parcursul tranziției. Un model de periodizare. Calitatea vieții 21 (3−4), 306−320.

Precupețu, Iuliana și Cosmina Pop. 2017. Pentru o abordare socială în domeniul sănătății. Factorii structurali ai determinării stării de sănătate. Calitatea vieții 28 (3), 219−242.

Precupețu, Iuliana (coord.). 2018. Calitatea vieții în România în context european. Raport de cercetare. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Preda, Marian și Daniel Arpinte. 2003. Serviciile de asistență socială: de la excluziune, spre reformă și spre o abordare incluzivă. Calitatea vieții 14 (3−4), 377−394.

Preoteasa, Ana Maria. 2008. Fenomenul ocupării în România și dezvoltarea durabilă. Calitatea vieții 19 (1−2), 53−69.

Prisăcaru, Cornelia. 1997. Aspecte actuale privind evoluția șomajului în România. Calitatea vieții 8 (1−2), 161−170.

Puwak, Hildegard. 1992. Dimensiunea sărăciei în România. Calitatea vieții 3 (3−4), 263−288.

Rebedeu, Ion și Cătălin Zamfir. 1982. Modul de viață și calitatea vieții. București: Editura politică (1982).

Roman, Gabriel, Rodica Gramma, Angela Enache și Andrada Pârvu. 2012. Determinanți ai calității vieții pacienților de etnie romă, din perspectiva mediatorilor sanitari. Calitatea vieții 23 (3), 209−238.

Socol, Gheorghe. 1995. Satul românesc actual ca așezare. Calitatea vieții 6 (3−4), 225−230.

Socol, Gheorghe. 1998. Asigurarea socială și pensiile țăranilor. Trecut, prezent, perspective. Calitatea vieții 9 (1−2), 129−144.

Stanciu Mariana. 2001. Dezechilibre în structurile consumului populației. Calitatea vieții 12 (1−4), 73−93.

Stanciu, Mariana. 2004. Caracteristici definitorii ale modelului de consum mediu românesc actual. Calitatea vieții 15 (1−2), 25−43.

Stanciu, Mariana. 2010. Consumul populației din România în ultimele două decenii. Calitatea vieții 21 (3−4), 251−273.

Stanciu, Mariana și Adina Mihăilescu. 2013.Situația sărăciei în România în context internațional, în anul 2013. Calitatea vieții 24 (4), pp. 373−403.

Stănculescu, Manuela Sofia și alții. 2008. Persoanele cu probleme de sănătate mintală în România: stereotipuri, cauze și modalități de îngrijire percepute, atitudini și distanță socială. Calitatea vieții 19 (3−4), 284−316.

Stănescu, Iulian și Mihai Dumitru. Poverty and social exclusion in Romania: a consensual approach to material deprivation. Calitatea vieții 28 (1), 3−25.

Stănescu, Iulian. 2018. Quality of life in Romania. Calitatea vieții 29 (2), 107−144.

Surdu, Mihai. 1998. Condiționarea alocației pentru copii de prezenta școlară și efectele sale asupra educației copiilor romi. Calitatea vieții 9 (1−2), 175−182.

Tatu, Mădălina. 1994. Consumul și cheltuielile. Calitatea vieții 5 (3−4), 265−284.

Teodoreascu, Mihaela. 1997. Fenomenul abandonului școlar în familiile sărace. Calitatea vieții 8 (1−2), 105−112.

Trebici, Vladimir. 1993. Tranziția demografica în România: tendințe noi. Calitatea vieții 4 (2−3), 127−132.

Trebici, Vladimir. 1995. Familia între demografie si sociologie. Calitatea vieții 6 (1−2), 3−6.

Tufiș, Paula Andreea. 2008. Predictors of School Success in Romania. Familiy Background, School Factors, and Community Factors. Calitatea vieții 19 (3−4), 389−405.

Țoc, Sebastian. 2016. Familie, școală și succes școlar în învățământul liceal românesc. Calitatea vieții 27 (3), 189−215.

Vasile, Marian. 2011. Factori care favorizează un parcurs școlar pozitiv. Calitatea vieții 22 (3), 267−280.

Vasile, Marian. 2013. Sănătatea percepută, calitatea serviciilor publice de sănătate și satisfacția față de viață. Calitatea vieții 24 (4), 404−422.

Vasile, Marian. 2019. Mental well-being between material resources and respect. Calitatea vieții 31 (2), 213–225.

Voicu, Bogdan, Mălina Voicu. 2005. Accesul la utilități publice, în România. Calitatea vieții 16 (1−2), 21−49.

Voicu, Bogdan. 2005. Despre precaritatea locuirii urbane, în România. Calitatea vieții 16 (1−2), 51−63.

Voicu, Bogdan. 2006. Abordări subiective și consensuale ale sărăciei. Despre deprivarea relativă. Calitatea vieții 17 (3−4), 233−251.

Voicu, Bogdan și Cosmina Pop. 2011. Measurement models of life satisfaction: A structural equation modeling approach. Calitatea vieții 22 (2), 137−154.

Voicu, Bogdan, Adriana Neguț, Laura Tufă, Alexandra Gheondea. 2010. Dinamica publicațiilor sociologice ale ICCV: 1990−2009. O notă de cercetare. Calitatea vieții 21 (3−4), 365−398.

Vlădescu, Cristian. 1998. Politici de sănătate: evaluarea nevoilor şi planificarea serviciilor de sănătate. Calitatea vieții 9 (1−2), 113−128.

Zamfir, Cătălin (ed.). 1984. Indicatori și surse de variație a calității vieții. București: Editura Academiei RSR.

Zamfir, Cătălin și Ion Rebedeu. 1989. Stiluri de viață: dinamica lor în societatea contemporană. București: Editura Academiei RSR.

Zamfir, Cătălin. 1990. Calitatea vieții ca obiectiv politic. Calitatea vieții 1 (1), 5−20.

Zamfir, Cătălin. 1992. Determinanți ai calității vieții. Calitatea vieții 3 (3−4), 219−229.

Zamfir, Cătălin. 1993. Sistemul de salarizare pentru perioada de tranziție la economia de piață; experiența României. Calitatea vieții 4 (4), 321−334.

Zamfir, Cătălin. 1997. Institutul de Cercetare a Calității Vieții: filosofie și strategie. Calitatea vieții 8 (1−2), 3−14.

Zamfir, Cătălin (Ed.). 1994. Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.

Zamfir, Cătălin, Simona Ilie și Iulian Stănescu. 2010. Raportul social al ICCV După 20 de ani: Opţiuni pentru România. București: Academia Română.

Zamfir, Cătălin. 2012. Ce fel de tranziţie vrem. Analiza critică a tranziţiei II (2012). Raport social ICCV.

Zamfir, Cătălin. 2014. Quality of Life in Communist Regimes. În Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, coord. Alex C. Michalos, pp. 1025−32: Springer Netherlands.

Zamfir, Cătălin și Iancu Filipescu (eds.). 2015. Sociologia românească: 1990−2015. O istorie socială. Cluj Napoca: Eikon.

Zamfir, Cătălin și alții. 2017. Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. București: Academia Română.

Zamfir, Cătălin. 2019. Se poate scrie istoria așa cum vrem? Desigur, dar de fiecare dată se deschide întrebarea ”de ce?”. România socială, accesibil la: https://www.romaniasociala.ro/se-poate-scrie-istoria-asa-cum-vrem-desigur-dar-de-fiecare-data-se-deschide-intrebarea-de-ce/.

Zamfir, Elena și Iuliana Precupețu. 2018. Calitatea vieții. Un proiect pentru România. București: Editura Academiei Române

Zamfirescu, Irina. 2015. Housing eviction, displacement and the missing social housing of Bucharest. Calitatea vieții 26 (2), 140−154.

Zegheriu, Mirela. 1992. Șomaj − sărăcie: o relație cauza − efect?. Calitatea vieții 3 (3−4), 295−302.

Published

2021-09-30

How to Cite

Țoc, S. (2021). Cercetarea calității vieții în România. O analiză a studiilor publicate în revista „Calitatea Vieții” în intervalul 1990−2020. Calitatea Vieții, 32(3), 259–283. https://doi.org/10.46841/RCV.2021.03.05

Issue

Section

Studies